Croeso

 • Cerrigllwydion Inn (RIP)
  Cerrigllwydion Inn (RIP)
 • River Clywedog
  River Clywedog
 • Drovers Arms
  Drovers Arms
 • Llanynys Church
  Llanynys Church
 • Orllwyn Bluebell Wood
  Orllwyn Bluebell Wood
 • Rhewl Station
  Rhewl Station
 • Rhydycilgwyn
  Rhydycilgwyn
 • Bachymbyd's three Sisters
  Bachymbyd's three Sisters

 

Mae Cyngor Cymuned Llanynys yn cwmpasu ardaloedd Llanynys, Rhewl a cyrion Bontuchel.

Mae`r plwyf wedi ei leoli ar wasdadir Dyffryn Clwyd rhwng afonydd Clywedog a Clwyd.

Mae oddeutu  800  o fobol yn byw yn y plwyf .

Mae`r Cyngor Cymuned yn gorff etholedig o 9 cynghorydd s`yn dod o amrywiaeth o gefndiroedd, sy`n gweithio`n ddi-dal ac yn  hollol wirfoddol er budd y gymdogaeth maent yn byw ynddo yn ogystal a buddianau y trigolion lleol.

Rydym yn cyfarfod bob yn ail fis, ar yr ail Nos Fawrth, am 7:30 yn Ysgol Rhewl.

Mae gennym gaderiydd etholedig, is-gadeirydd a chlerc sy`n gyfrifol am gadw cofnodion a gohebiaeth. Bydd ein cynghorydd sirol hefyd yn bresennol yny ein cyfarfodydd.

Yn ystod ein cyrfarfodydd byddwn yn ymdrin a materion lleol sydd o bwys i`r gymuned- megis llwybrau cyhoeddus, ffyrdd, draeniaid, adeiladau, a unrhyw gwynion byddwn wedi ei dderbyn gan y cyhoedd .

Byddwn yn rhoi barn ar geisiadau cynllunio cyn danfon ein sylwadau i`r Cyngor Sirol.

Rydym yn gosod precept bob blwyddyn ac yn cyfrannu tuag at gynnal a chadw y Pafiliwn ar maes chwarae, a cae chwarae` plant, yn ogystal a rhoi arian i goffrau`r ysgol leol. Byddwn yn achlysurol yn derbyn ymwelwyr i`r cyfarfodydd megis ein Plismon cymunedol neu ein A.S. lleol.

Cynhelir y pwyllgorau i gyd yn y Gymraeg ac mae croeso i unrhyw un  o`r cyhoedd fod yn bersennol yn y cyfarfodydd.

 

 

Top