Agendau

CYNGOR CYMUNED LLANYNYS

CYFARFOD AR

YN YSGOL RHEWL

 

1. CROESO

2. YMDDIHEURIADAU

3. CADARNHAU COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL Y CYNGOR

4. MATERION YN CODI O’R COFNODION

5.  CYLLID

6. CEISIADIAU CYNLLUNIO

7. GOHEBIAETH

8. UNRHYW FATER ARALL

9. CYFARFOD NESAF Y CYNGOR

Top