Cynghorwyr

Dewi Roberts (Cadeirydd)
Bodynys, Rhewl, Ruthin,  LL15 1UL
ebost: dewiroberts@hoclub.net
01824 702524

Ian Hession (Is-Cadeirydd)
9 Bro Clywedog, Rhewl, Ruthin, LL15 1BA
ebost: ianhession@talktalk.net
07900 657445

Sian Davies
Pant Glas Isa, Rhewl, Ruthin, LL15 2BS
ebost: sian@farmcountryclothing.com
01824 710245 07813 748198

Mike Denman,
22 Cilgwyn, Ruthin, LL15 2TT
ebost: mikedenman@talktalk.net
01824 702750 07741 007793

Arwel Jones,
Tyddyn Isaf, Rhewl, Ruthin, LL15 1UH
ebost: nerystyddynisaf@btinternet.com
01824 703367 07786 866086

Iona Jones
14 Bro Clywedog, Rhewl, Ruthin, LL15 1BA
ebost: ionarhewl@hotmail.co.uk
01824 7079585 07806 411373

Brynle Lloyd,
Pen-y-Bryn, Llanynys, Denbigh, LL16 4PB
ebost: brynle@dmlloydco.plus.com
01824 790201

Clwyd Thomas,
Bodhyfryd, Rhewl, Ruthin, LL15 1TW
01824 703500 07808 001805

Wyn Wilkinson,
Pant Glas Canol, Bontuchel, Ruthin, LL15 2BS
ebost: dwwilkinson7@btinternet.com
01824 710639 07793292787

Cynghorwr Sîr
Merfyn Parry,
Tir Hwylfa, Lon yr Hwylfa, Llandyrnog, Denbigh, LL16 4EYHG
ebost: merfyn.parry@denbighshire.gov.uk
01824 790338 07836208446

Clerc y Cyngor – Ifan Gwyn Davies.
11 Maes Caenog,  Clocaenog, Ruthin, LL15 2AU.
ebost – ifandavies18@yahoo.co.uk
Ffôn : 01824 750283 or 07887 955613

Top