Gwybodaeth

Aelod Seneddol

David Jones AS – Ceidwadwr
Etholaeth – Gorllwein Clwyd
Cliciwch ar y linc isod i cael gwybodaeth am David Jones ar y wȇ – www.davidjones-mp.com

Aelod o Senedd Ewrop

Jill Evans  – Plaid Cymru
Cynrychioli Cymru yn Brussells
Cliciwch ar y linc isod i cael gwybodaeth am Jill Evans ar y wȇ – www.jillevans.net

  Aelodau  Cynulliad Cymru

Darren Millar  – Ceidadwyr Cymraeg
Cynrychioli Etholaeth Gorllewin Clwyd
Cliciwch ar y linc isod i cael gwybodaeth am Darren Millar ar y wȇ:-      www.darrenmillar.org.uk

Mae y pedwar ASs’ isod, hefyd yn cynrychioli Gogledd Cymru
Llyr Huws Gruffydd– Plaid Cymru
Cliciwch ar y linc isod i cael gwybodaeth am Llyr Huws Gruffydd ar y wȇ:-      www.llyrhuwsgruffydd.com

Mark isherwood – Ceidadwyr Cymraeg
Cliciwch ar y linc isod i cael gwybodaeth am Mark Isherwood ar y wȇ:-      markisherwood.com

Antoinette Sandbach – Ceidadwyr Cymraeg
Cliciwch ar y linc isod i cael gwybodaeth am Antoinette Sandbach ar y wȇ:-       www.antoinettesandbach.org.uk

Aled Roberts – Democratiaid Rhyddfrydol Cymraeg
Cliciwch ar y linc isod i cael gwybodaeth am Aled Roberts ar y wȇ:-       www.aledroberts.org.uk

 Cyngor Sir Ddinbych 

Cynghorydd Lleol
Merfyn Parry – Annibynol
Ward -Llandyrnog
Cynghorau Chymuned : Llandyrnog a Llanynys
Cyfeiriad Cartrefmerfyn parry
Flat y Golden Lion
Tafarn y Golden Lion
Llandyrnog
Dinbych
LL16 4HG
Rhif Ffon:-  01824 790338
Ffon Symudol 07836208446
Ebost:-  merfyn.parry@denbighshire.gov.uk

Cadeirydd yr Cyngor Sir
Brian Blakeley – Plaid Llafurbrian bakeley
Cyfeiriad Cartref
12 Cambrian Walk
Rhyl
Denbighshire
LL18 4UR
Rhif Ffon:  01745 342550
Ebost:  brian.blakeley@denbighshire.gov.uk

Arweinydd y Cyngor(Cabinet)
Hugh Evans –  Annibynol
Cyfeiriad Cartref
hughevansBryndy
Llanelidan
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 2HY
Rhif Ffon:  01824 750635
Ffon Symudol:  07824820525
WEbost:  hugh.evans@denbighshire.gov.uk
Cyfeiriad y Swyddfa:
Cyngor Sir Ddinbych
Neuadd Sir
Ffordd Wynnstay
Rhuthun
LL15 1YN
Rhif Ffon:  01824 706097
Ebost:  hugh.evans@denbighshire.gov.uk

 

Top